BİZ KİMİZ?

1999 yılından bu yana deniz boru hatları mühendisliği ve kontrollüğü konularında MECC Mühendislik adı altında hizmet vermekte olan şirketimiz, Türkiye’nin bu alanda büyüyen pazar hacmine paralel olarak yapısında bir değişikliğe giderek, hizmetlerini MCG Mühendislik, Danışmanlık, Sanayi ve Dış Ticaret LTD. ŞTİ. adı altında sürdürme kararı almıştır.
Proje kapsamına göre gerektiğinde konusunda uzman yurt içi veya yurt dışı üniversiteler veya müşavirlik şirketleri ile iş birliğine gidilmektedir. Şirketimiz gerek yurt içinde gerekse yurt dışında projeler hazırlamakta, saha süpervizörlüğü ve malzeme üretim testleri kontrollüğü hizmetleri vermektedir.

İş tecrübelerimiz, referanslarımız ve  özgeçmişimiz aşağıda bilginize sunulmaktadır. 

Hizmet Verdiğimiz Sektörler
• Enerji santralleri soğutma suyu sistemleri
• Atık su derin deniz deşarjları
• Petrol ve doğalgaz boru hatları

Projelendirme
• Temel mühendislik çalışmaları
• Boru çaplarının belirlenmesi için hidrolik hesaplamalar
• Difüzör hidrolik hesaplamaları
• Tasarım raporu ve yapım yöntemi raporlarının hazırlanması
• Malzeme şartnamelerinin hazırlanması

• Uygulama projelerinin hazırlanması
• Su alma yapısı ve difüzör tasarımı
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığının B.09.0.ÇYG.0.15.05-010.06.02/1239 sayılı Atıksu Arıtma / Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı genelgesine göre proje dosyasının hazırlanması

Deniz Etüt Çalışmaları
• Batimetri, oşinografi ve hidrografi çalışmalarının “SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI” standartlarında yapılması ve onay işlemleri

Müşavirlik ve Saha Kontrol
• İşverenin elinde bulunan tasarımın teknik değerlendirilmesi
• Malzeme teknik şartnamelerinin değerlendirilmesi
• Üretim testlerine girilmesi ve raporlanması
• Taşeron şirketlerinin teknik açıdan değerlendirilmesi
• Taşeron şirketin yapım yönteminin, ekipmanlarının ve zaman çizelgesinin değerlendirilmesi ve raporlanması
• Su altı kontrollüğü için şartname hazırlanması ve şirket seçiminde destek
• Montaj sırasında periyodik saha
ziyaretleri